U bent hier

Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?

Hoe brand voorkomen?

Elektrische risico’s

 • 5-jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie + regelmatig visuele controle
 • Periodieke controle (landbouw)machines
 • Installeer een verliesstroom- of differentieelschakelaar (wettelijk verplicht)
 • Werkzaamheden aan de elektrische installatie enkel door een erkend vakman
 • Voorzie lampen van armaturen
 • Sluit elektrische kasten af en bescherm deze tegen weersinvloeden Vermijd overbelasting van het elektrisch net

Organisatie erf

 • Gescheiden opslag van brandbare materialen en machines Bestrijding van ongedierte
 • Rookverbod op het hele bedrijf
 • Verwijder de batterij uit machines die langdurig stilstaan en gebruik de batterijsleutel
 • Voorkom zelfontbranding hooi- en strobalen: vermijd een te hoog vochtgehalte tijdens het persen en controleer de temperatuur van de hooi- en strobalen regelmatig
 • Stapel balen correct en laat ruimte voor natuurlijke luchtcirculatie
 • Kuis gemorste olievlekken onmiddellijk op
 • Voer geen werkzaamheden uit die vonken genereren in de buurt van de mestput of brandbare materialen

Toch een brand? Voorkom een snelle verspreiding!

Brandblussers

 • 1 brandbluseenheid per 150m2, met minimum 2 brandblussers per verdieping
 • Jaarlijks verplichte controle door erkend deskundige 3-maandelijkse controle door aangestelde verantwoordelijke (binnen het bedrijf) en resultaten registreren
 • Plaats pictogrammen boven brandblusapparaten Brandblusapparaten zijn steeds vlot toegankelijk en niet geblokkeerd door gestockeerd materiaal

Brandveilig (ver)bouwen

 • Plaats gebouwen uit elkaar
 • Voorkom opslag van materialen tussen gebouwen
 • Verdeel het gebouw in verschillende compartimenten
 • Voorzie brandkleppen bij luchtwassers
 • Onderbreek dakisolatie en gebruik brandwerende isolatie Plaats de stookketel in een aparte ruimte met een zelfsluitende branddeur
 • Voorzie een brandblusapparaat in ieder landbouwvoertuig (verplicht)
 • Garandeer een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten Voorzie branddetectie (met doormelding) en een bliksemafleider

Detectoren kunnen een beginnende brand vroegtijdig opmerken en kostbare tijd winnen!

 • Nooduitgangen en -deuren moeten steeds toegankelijk zijn en mogen NOOIT geblokkeerd of afgesloten worden!

Evacuatie

 • Maximale afstand tot de (nood)uitgang is 60 meter
 • Nooddeur is minimaal 80 cm breed en draait naar buiten open Voldoende en duidelijke signalisatie en veiligheidsverlichting Voorzie een duidelijk aangegeven verzamelpunt
 • Maximale afstand tot (hand)brandmelders is 30 meter

Vertel het verder