U bent hier

Geniet van vermindering van onroerende voorheffing door leegstand

In 2020 moesten heel wat ondernemingen hun activiteiten voor een bepaalde periode onderbreken. Heel wat onroerende goederen stonden daardoor leeg en brachten geen inkomsten op.

Indien een gebouw, gelegen in het Vlaams Gewest in 2020, minstens 90 dagen improductief is geweest, kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing:

  • Er is sprake van improductiviteit indien u (buiten uw wil) uw eigen pand zelf niet kon gebruiken door de opgelegde coronamaatregelen;
  • Tevens is er een mogelijkheid om als eigenaar-verhuurder een vermindering van OV aan te vragen indien u voor minstens 90 dagen kwijtschelding van huur toegekend zou hebben aan uw huurder. Het feit dat een huurder uit eigen beweging in gebreke bleef en dus niet betaalde, is niet voldoende.

Indien u van deze proportionele vermindering wilt genieten, moet u ten laatste op 31 maart 2021 een bezwaarschrift indienen tegen het aanslagbiljet onroerende voorheffing.

Vertel het verder