U bent hier

De verzekeringssector geeft ondernemers een duwtje in de rug

Aangezien de coronacrisis hard blijft toeslaan, hebben de Belgische verzekeraars aangesloten bij Assuralia samen met minister van economie en werk een protocol uitgewerkt die enkele spelregels inzake premiebetalingen vastlegt. Op die manier kunnen ondernemingen waarvan de omzet en/ of het aantal werknemers gedaald is op steun rekenen. Hierbij enkele tips:

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid en bedrijfsschade

Ondernemingen kunnen een uitstel van betaling vragen tot 30 juni 2021 of voor bedrijven die al uitstel kregen, met een beperking tot 9 maanden. Het uitstel van betaling is geen automatisme, maar dient aangevraagd te worden.  Op die manier kunnen getroffen ondernemingen de gebruikelijke procedure van wanbetaling vermijden en zal het gebruikelijke incassoproces met rappels tijdelijk stopgezet worden.

Voor bedrijven die zwaar getroffen zijn, is het verder mogelijk om de premiebetalingen uit te stellen zolang de coronacrisis duurt, zelfs na 30 juni 2021.  Uitstel is mogelijk indien duidelijk blijkt dat het bedrijf lijdt onder de huidige coronamaatregelen en dient daarom aangevraagd te worden bij de verzekeringsadviseur.

Voor de berekening van de premies is vooral de omzet van belang. De voorschotten voor 2021 zullen gebruikelijk gebaseerd zijn op de gekende omzet van 2020.  Vermoedelijk zal het eerste voorschot gebaseerd zijn op de omzet van 2019. Op verzoek kan de verzekeraar bij het voorschot 2021 toch rekening houden met de bewezen omzet van 2020.

Polis arbeidsongevallen

Ook voor deze polis is uitstel van premiebetaling mogelijk tot 30 juni 2021.  Mocht blijken dat de loonsom door de coronacrisis fors gedaald is (of gestegen), kan ook hier een aanvraag ingediend worden om de voorschotten in 2021 te verlagen (of te verhogen), mits aantoonbaar bewijs. 

Collectieve verzekeringen 

Voor de collectieve hospitalisatieverzekering en gewaarborgd inkomen kan uitstel van premiebetaling gevraagd worden tot 31 maart 2021. Dit uitstel kan ook voor de persoonlijke bijdragen die de werknemers inzake de collectieve verzekering moeten betalen aangevraagd worden.

Motorrijtuigenverzekering

Het schorsen van de waarborg motorrijtuigen betekent in principe het inleveren van de nummerplaat en het verzekeringsbewijs. Ook kan geopteerd worden om over te schakelen naar de kilometerverzekering om op die manier de premie te drukken.

Vertel het verder