U bent hier

‘Corona tax shelter’: belastingvermindering van 20% indien u investeert in ondernemingen met omzetverlies

Tijdelijke uitbreiding tax shelter

De nieuwe regeling is duidelijk gebaseerd op de reeds bestaande tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven. Onder deze systemen geniet u als belastingplichtige van een belastingvermindering van 25%, 30% of zelfs 45% indien u investeert in kmo-vennootschappen tijdens de eerste 4 jaren na oprichting (“starters”) dan wel tijdens de periode hierna t.e.m. het 10e jaar na oprichting (“groeibedrijven”).

In tegenstelling tot de reeds bestaande systemen, wordt er onder de ‘corona tax shelter’ geen leeftijdsvoorwaarde opgelegd aan de vennootschappen waarin geïnvesteerd kan worden. Wel is vereist dat de omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% gedaald is ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Wanneer het om startende vennootschap gaat, dan moet er vergeleken worden met de omzet die in het financieel plan vooropgesteld werd.

Net als bij de tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven worden enkele vennootschappen uitdrukkelijk uitgesloten van de gunstregeling. Zo krijgt u bijvoorbeeld geen belastingvermindering indien u aandelen verwerft van beursgenoteerde vennootschappen, managementvennootschappen en bepaalde vastgoedvennootschappen. 

Ook de bedrijfsleider die in de eigen vennootschap investeert, kan van deze belastingvermindering genieten.Julie VantommeAdvisor Tax & Legal

Cumul mogelijk

Een vennootschap kan op deze manier tot € 250.000 ophalen. Het is echter perfect mogelijk om de corona tax shelter te combineren met de bestaande tax shelter systemen, waardoor er in het geval van een start-up wel tot € 500.000 ingezameld kan worden. 

Ook voor bedrijfsleiders

Voor de belastingvermindering is het vereist dat er nieuw uitgegeven aandelen op naam verworven worden, en dat deze uiterlijk op 31 december 2020 worden volstort. Enkel een inbreng in geld komt in aanmerking. Een belangrijke versoepeling is dan weer dat ook bedrijfsleiders onder deze tijdelijke maatregel kunnen intekenen op de kapitaalverhoging van hun eigen vennootschap. Wel moet nog steeds rekening gehouden worden met de maximumgrens van 30% van het maatschappelijk kapitaal: betalingen voor de verwerving van een hogere participatie geven geen recht op de belastingvermindering.

Belastingvermindering van 20% op € 100.000

Het investeringsbedrag waarvoor deze belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot € 100.000. De belastingvermindering zelf bedraagt 20% en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken. Wanneer de voorwaarden van de regeling echter niet langer nageleefd worden, dan volgt een (gedeeltelijke) terugname van de belastingvermindering.

Vertel het verder