U bent hier

Commissie voor Ruimtelijke Ordening zoekt leden

Deze commissie (ook Gecoro genoemd) geeft advies aan de gemeenteraad over ruimtelijke ordening. De nieuwe Gecoro bestaat uit max. vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening en max. acht vertegenwoordigers van verenigingen:

  • Max. 2 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen
  • Max. 2 afgevaardigden uit verenigingen van handelaars
  • Max. 1 afgevaardigde uit verenigingen van landbouwers
  • Max. 1 afgevaardigde uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers)
  • Max. 2 afgevaardigden uit CIB

Vertegenwoordigers van verenigingen moeten naar voor worden geschoven door de vereniging. Elke vereniging moet een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat afvaardigen. Bij de aanstelling wordt dan bepaald welke van de twee effectief lid wordt en welke plaatsvervanger. Voor deskundigen geldt deze voorwaarde niet omdat zij zich persoonlijk kandidaat stellen, zonder plaatsvervanger.
Stop bij je kandidatuur een motivatie met daarin je interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de ruimtelijke ordening in het bijzonder. Ben je een deskundige? Vermeld dan wat je tot deskundige maakt (bv. werkervaring of studies).

Kandidaat?

Dien dan je aanvraag in tegen maandag 25 november bij het college van burgemeester en schepenen (Zeelaan 303, 8670 Koksijde).

 

Vertel het verder