U bent hier

Beslissing voor het terrein/perceel gelegen te Witte Burg 40, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020126825

De bevoegde overheid heeft op 21 december 2020 een vergunning verleend voor een bronbemaling met infiltratiesleuf noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken ingediend door de heer Degrieck Steve. De geplande werken - ingedeelde inrichting - stedenbouwkundige handelingen zijn/is gelegen te Witte Burg 40, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  na afspraak ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020126825)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket