U bent hier

Beslissing voor het terrein/perceel gelegen te Ten Bogaerdelaan 15, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019141911

De bevoegde overheid heeft op 8 juni 2020 een vergunning verleend voor een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door West Aviation Club Koksijde V.Z.W. voor een terrein gelegen Ten Bogaerdelaan 15, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019141911)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket