U bent hier

Beslissing voor het terrein/perceel gelegen te Dorpsstraat 22 en 22 A-B-C, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020107481

De bevoegde overheid heeft op 19 oktober 2020 een vergunning verleend voor een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door BVBA VDB VASTGOED Dorpsstraat 22C, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020107481)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket