U bent hier

Beslissing voor het terrein/perceel gelegen te Albert I Laan 142, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020151720

De bevoegde overheid heeft op 31 mei 2021 een vergunning verleend voor een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door NV POLLET voor de exploitatie van een tankstation. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Albert I Laan 142, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020151720)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket