U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zouavenpad (zn), 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2018147855

De bevoegde overheid heeft een beslissing genomen voor een vergunningsaanvraag.

CVBA Eandis heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een hoogspanningscabine. De geplande werken zijn gelegen te Zouavenpad (zn), 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de beslissing gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2018147855)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket