U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Veurnevaartstraat 5, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2018146093

De bevoegde overheid heeft een beslissing genomen voor een vergunningsaanvraag.

Mevrouw Monballiu Dorinda Agnès heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank bij een hoeve en veranderen van de IIOA. De geplande werken zijn gelegen te Veurnevaartstraat 5, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2018146093)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket