U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019130094

De bevoegde overheid heeft vergunning verleend aan BOUWERIJ L. HUYGHE NV en  HUYGHE-BROUWERIJ van MELLE NV voor de exploitatie van een ambachtelijke (micro)bierbrouwerij met bijhorende maalderij, gelagzaal en polyvalente zaal op een perceel gelegen Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019130094)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket