U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Robert Buylestraat 21A, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020007962

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding  voor de exploitatie van een bronbemaling op een perceel gelegen Robert Buylestraat 21A, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020007962)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket