U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Leopold II Laan 47-49 , 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2018152361

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding. 

Roose-Colpaert BVBA heeft een omgevingsmelding ingediend voor een bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken zijn gelegen te Leopold II Laan 47-49 , 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen  gedurende de beroepsperiode  (referentienr. OMV_2018152361).

Affiche bekendmaking beslissing: omv_18436_2018152361 bronbemaling Roose-Colpaert-affiche bb

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket