U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Leopold II Laan 136-140, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020019237

De bevoegde overheid heeft vergunning verleend aan NV RIETVELD BOUWPROJECTEN voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Leopold II Laan 136-140, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020019237)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket