U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Albert I Laan 185, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2018129700

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding. 

HICA BVBA heeft een omgevingsmelding ingediend voor een bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken zijn gelegen te Albert I Laan 185, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen  gedurende de beroepsperiode  (referentienr. OMV_2018129700).

Affiche bekendmaking beslissing: omv_18413_2018129700 bronbemaling HICA-affiche bb

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket