U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019044274

 

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding.

 

De gemeente Koksijde  heeft een omgevingsmelding ingediend voor een bronbemaling voor de ontgraving van Valentijn van Sint-André. De geplande werken zijn gelegen te Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde.

 

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

 

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019044274)

 

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

 

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket