U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Nieuwpoortsteenweg 167, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019038595

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding.

BVBA Maeyaert Aannemingen heeft een omgevingsmelding ingediend voor een bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken zijn gelegen te Nieuwpoortsteenweg 167, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019038595)

Affiche bekendmaking beslissing

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket