U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Leopold II Laan 112, 8670 Koksijde - Oostduinkerke

Referentie omgevingsloket: OMV_2019065060

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding van overdracht ingediend door Viking Oostduinkerke BVBA, Leopold II laan 112, 8670 Koksijde - Oostduinkerke. voor de overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit genaamd “De Viking” gelegen Leopold II Laan 112, 8670 Koksijde - Oostduinkerke.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019065060)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket