U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Honigklaverweg 16, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019033698

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding.

Mevrouw Neckebrouck Bernadette heeft een omgevingsmelding ingediend voor een bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken zijn gelegen te Honigklaverweg 16, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019033698)

Affiche bekendmaking beslissing

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket