U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Blauwe-Reigerstraat 24 C

Referentie omgevingsloket: OMV_2019084445

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Blauwe-Reigerstraat 24 C, 8670 Koksijde

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019084445)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket