U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Abdijstraat 32, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019090056

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Abdijstraat 32, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019090056)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket