U bent hier

Bekendmaking openbaar onderzoek herziening GRUP Pylyserlaan

Bekendmaking

Ontwerp van gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan en omgeving in openbaar onderzoek

Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad de gedeeltelijk herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving voorlopig vastgesteld.  Deze herziening is nodig om een materiële fout in het bestaande GRUP te herstellen.

Op 12/12/2013 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan en omgeving goedgekeurd door de deputatie van West-Vlaanderen.  Met dit GRUP werd een oplossing gezocht voor de zonevreemde woningen die in het gebied rond de Pylyserlaan binnen zone voor verblijfsrecreatie lagen volgens het gewestplan Veurne-Westkust enerzijds, en werd tegelijk ook en duidelijk kader vastgelegd voor de campings en weekendverblijfparken in dit gebied.  Na goedkeuring bleek een materiële fout in het GRUP te zijn geslopen met name het onbebouwbaar maken van een perceel dat voordien wel nog bebouwbaar was.  Dit was nooit de bedoeling en wordt met deze gedeeltelijke herziening nu rechtgezet.  Het plangebied behelst dan ook maar één perceel waarvoor een aanduiding van bijkomende woning ten opzichte van de vergunde toestand wordt voorzien.

Nu het ontwerp van gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad op 26/02/2019 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.  Deze periode van bekendmaking loopt van 15 april tot en met 13 juni 2019.  Gedurende deze periode van openbaar onderzoek kan iedereen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis* de plannen komen inzien aan het loket van de dienst stedenbouw, en opmerkingen of bezwaren indienen.  Deze moeten tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het loket van de dienst stedenbouw of aangetekend worden verstuurd naar volgend adres:

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst stedenbouw

Zeelaan 303

8670 Koksijde

 

En dit uiterlijk op donderdag 13 juni 2019.

* Het gemeentehuis is open elke voormiddag tussen 9-12 uur en de maandag- en woensdagnamiddag van 13.30-16 uur.

Contact en openingsuren

Stedenbouw
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 34 38
E-mailadres: 
stedenbouw [at] koksijde.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 u.
Morgen open van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.30 tot 16.00 u.
Alle openingsuren
  • De balie is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
  • Overleg met het diensthoofd gebeurt via afspraak op maandag- en donderdagvoormiddag.