U bent hier

Archeologisch rapport Koksijde Golf ter Hille klaar

Tussen 2008 en 2012 vonden opgravingen plaats op de terreinen van Koksijde Golf ter Hille. De uitvoering van dit onderzoek en het schrijven van het archeologisch rapport is afgerond. En de resultaten zijn bijzonder verrassend. 

Verrassende resultaten

Tussen 900 en 1100 waren op de terreinen van Koksijde Golf ter Hille al drie hoeves actief. Archeologische opgravingen tonen aan dat ze afgebakend werden door smalle, ondiepe grachten. Omstreeks het jaar 1000 kwamen er, aansluitend op het erf, aparte woonzones omgeven door een walgracht. Deze landbouwbedrijven richtten zich vooral op veeteelt en brachten de graaf van Vlaanderen vrij hoge belastingen op. Wellicht waren de bewoners elitegroepen in dienst van een abdij of een kasteelheer.

De artisanale activiteiten waren voornamelijk afgestemd op het aanbod van de zee en het omliggende landschap. Een opvallend groot aandeel van de materiële cultuur werd ingevoerd uit regio’s die buiten het toenmalige graafschap Vlaanderen lagen. Het ging vooral om steenmateriaal en aardewerk van hoge kwaliteit.

De graven van Vlaanderen waren in de kustvlakte veruit de belangrijkste grootgrondbezitters. De controle over artisanale producten was in hun handen en ze speelden een actieve rol in de ontwikkeling van handelsnetwerken. Vanaf de 11de eeuw worden in geschreven bronnen grote landbouwbedrijven vermeld, die voornamelijk op schapenteelt gericht waren. De uitbaters moesten de graaf daarvoor jaarlijks vrij hoge bedragen betalen.

Geschiedenis zichtbaar in het clubhuis

In het golfclubhuis staan vitrines waarin de eeuwenlange geschiedenis wordt toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van archeologische voorwerpen die tijdens het onderzoek werden aangetroffen.

Vertel het verder