U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Westhinderstraat 18, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020130615

De bevoegde overheid heeft op 9 november 2020 akte genomen van een melding ingediend door de heer SARRAZYN Marc voor de volledige stopzetting van de exploitatie van een ondergrondse mazouttank gelegen  Westhinderstraat 18, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020130615)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket