U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Piet Verhaertstraat 44, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020156479

De bevoegde overheid heeft op 7 december 2020 akte genomen van een melding ingediend door

BVBA VANDAELE KURT voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken en de opslag van mazout op een terrein/perceel gelegen Piet Verhaertstraat 44, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020156479).

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket