U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Nieuwpoortsteenweg 75

Referentie omgevingsloket: OMV_2021080155

De bevoegde overheid heeft op 17 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer PIETERS Leopold voor het exploiteren van een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1600 liter. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Nieuwpoortsteenweg 75, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2021080155)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket