U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Nieuwpoortsteenweg 376 B, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020159940

De bevoegde overheid heeft op 7 december 2020 akte genomen van een melding ingediend door

de heer Tallieu Peter voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Nieuwpoortsteenweg 376 B, 8670 Koksijde, kadastraal bekend als: afdeling KOKSIJDE 5 AFD (OOSTDUINKERKE1), sectie C, perce(e)l(en) 0146G, 0581C.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020159940)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket