U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Koninklijke Baan 163 - 165 - 167

Referentie omgevingsloket: OMV_2020155018

De bevoegde overheid heeft op  14 december 2020 akte genomen van een melding ingediend door BV Proxy De Meyer Koksijde voor de exploitatie van een Proxy Delhaize winkel in Koksijde. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Koninklijke Baan 163 - 165 - 167, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020155018)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket