U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Jan Van Looylaan 84, 8670 Koksijde,

Referentie omgevingsloket: OMV_2020114895

De bevoegde overheid heeft op 14 september 2020 akte genomen van een melding ingediend door Vanpeperstraete Kris voor voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Jan Van Looylaan 84, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020114895)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket