U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Dahlialaan (zn), 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2021060739

De bevoegde overheid heeft op 3 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer De Marez Lieven voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Dahlialaan (zn), 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2021060739)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket