U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Dahlialaan (zn), 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2021060787

De bevoegde overheid heeft op 19 april 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Van Keirsbilck Marnix voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Dahlialaan (zn), 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2021060787)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket