U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Blauwe Reigerstraat (zn), 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020162127

De bevoegde overheid heeft op 7 december 2020 akte genomen van een melding ingediend de heer Rossey Erik voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen  Blauwe Reigerstraat (zn), 8670 Koksijde, kadastraal bekend als: Afdeling KOKSIJDE 5 AFD (OOSTDUINKERKE1), sectie A, 0273 F.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020162127).

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket