U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen te Alfred Devoslaan 50, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2021000749

De bevoegde overheid heeft op 1 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door Sand Yacht Club Oostduinkerke voor het exploiteren van een watersportclub. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Alfred Devoslaan 50, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2021000749)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

Vertel het verder