U bent hier

Aktename voor het terrein/perceel gelegen op het kruispunt van de Burgweg – Conterdijk

Referentie omgevingsloket: OMV_2021001999

De bevoegde overheid heeft op 18 januari 2021 akte genomen van een melding ingediend door 
De heer Pauwels Stijn voor een bronbemaling noodzakelijk voor het herstel van een riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen op het kruispunt van de Burgweg – Conterdijk, kadastraal gekend: afdeling KOKSIJDE 6 AFD (WULPEN), sectie A, perce(e)l(en) 0169X, 01272, 0169V, 0167C, afdeling VEURNE 8 AFD (D.KOKSIJDE-WULPEN), sectie B, perce(e)l(en) 0345B, 0344N.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2021001999)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

Vertel het verder