U bent hier

Aktename voor het perceel gelegen te Zeelaan 303

Referentie omgevingsloket: OMV_2019142207

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding voor het exploiteren van een tijdelijke ijsschaatspiste gelegen Zeelaan 303 door de firma Polar Bear Company.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019142207)

Affiche bekendmaking beslissing

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket