U bent hier

Aktename voor het perceel gelegen te Karthuizerduinenweg 1, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020062824

De bevoegde overheid heeft op 8 juni 2020 akte genomen van een melding ingediend door de heer Desmet Pieter voor een bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De ingedeelde inrichting is gelegen te Karthuizerduinenweg 1, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020062824)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket