U bent hier

Aktename voor het perceel gelegen te Hazebeekstraat 8, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020059091

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding ingediend door de gemeente Koksijde voor een bronbemaling voor het bouwen van een clubhuis en aanleggen van een hockeyterrein. De geplande werken zijn gelegen te Hazebeekstraat 8, 8670 Koksijde, .

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2020059091)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket