U bent hier

Aktename voor het perceel gelegen te Conterdijk 12, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019103854

De bevoegde overheid heeft akte genomen van een melding voor het plaatsen van een bovegrondse propaangastank gelegen te Conterdijk 12, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2019103854)

Affiche bekendmaking beslissing 

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket