U bent hier

Nesten van Huiszwaluw

Ter compensatie van het ongemak en extra onderhoudswerk rond de nesten van de Huiszwaluw of voor het eventueel aanbrengen van mestplankjes voorziet het gemeentebestuur een subsidie.

Verwar de nesten van de Huiszwaluw niet met die van de Boerenzwaluw. Deze laatste bouwt zijn nest in stallingen, terwijl de Huiszwaluw zijn nest aanbrengt aan de buitenkant van gebouwen.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal bewoonde nesten. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als één nest.

aantal nesten = subsidie voor = toegekend subsidiebedrag
1 nest 1 nest Huiszwaluw 10 euro
2 tot 5 nesten kleine kolonie 15 euro
6 tot 10 nesten middelgrote kolonie 25 euro

11 tot 20 nesten

grote kolonie 40 euro
meer dan 20 nesten zeer grote kolonie 50 euro

Werkwijze

Het aantal nesten wordt gecontroleerd door vzw De Kerkuil. De natuurvereniging brengt in onze streek het aantal zwaluwnesten in kaart.

  • breng de dienst Mil&DO op de hoogte, bij een vermoeden van één of meerdere nesten van de Huiszwaluw.
  • heb je in het verleden al nesten gehad en heeft de vzw deze komen tellen? Dan komen ze jaarlijks automatisch bij je langs.

Vzw De Kerkuil brengt het subsidieformulier mee. Dient ondertekend door beide partijen.