Naamkeuze

Familienaam

Sinds 1 juni 2014 krijgen kinderen niet langer automatisch de familienaam van hun vader of moeder.

Voorwaarden

Je eerste kind is geboren na 1 juni 2014 en enkel als je kind Belg is, is naamkeuze mogelijk. Is je kind geen Belg dan is de wetgeving van je land van herkomst van toepassing.

Mogelijkheden

Als ouder heb je nu een vrije keuze voor pasgeborenen en adoptiekinderen. Je kan kiezen tussen:

  • De familienaam van de vader.
  • De familienaam van de moeder.
  • Of een combinatie van beide namen (in de volgorde die je zelf wenst).

De vrije keuze geldt echter niet als je samen een meerderjarig kind hebt. Alle gemeenschappelijke kinderen moeten immers dezelfde familienaam dragen. Je kan enkel de familienaam van minderjarigen aanpassen.

Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid, draagt het kind automatisch de naam van de vader.

De naamsoverdracht wordt vastgelegd in de gemeente waar het kind geboren is. Bij het eerste gemeenschappelijk kind moeten beide ouders een verklaring van naamkeuze ondertekenen bij de geboorteaangifte en indienen bij de dienst Burgerlijke stand.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Die keuze is onherroepelijk.

Website

Federale Overheidsdienst Justitie: de nieuwe wetgeving en de vrije naamkeuze.

Voornaam

De aangever heeft een vrije keuze om een voornaam of voornamen te kiezen voor een kind. Je mag geen naam kiezen die aanleiding kan geven tot verwarring of die het kind of derden kunnen schaden. Je mag dus geen belachelijke noch hatelijke voornamen kiezen. Bovendien mag je een eerste mannelijke voornaam niet geven aan meisjes en omgekeerd. Tweeslachtige voornamen vormen geen probleem.

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert een voornaam toe te kennen, kan je je als ouder zich wenden tot de rechtbank van eerste aanleg.