U bent hier

Naam- en/of voornaam wijzigen

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam laten wijzigen. Je kan eventueel je naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

 • Je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent.
 • Je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil.
 • Er ernstige redenen zijn.
 • De gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring.
 • De gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • Je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent.
 • Je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil.
 • De gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring.
 • De gevraagde voornaam u of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitskaart en rijbewijs te hernieuwen.

Na de verschijning van het Koninklijk Besluit (voor een familienaam) of Ministerieel Besluit (voor een voornaam) over je naamswijziging, moet het afschrift of het uittreksel van deze wijziging geregistreerd worden binnen de 6 maand op het registratiekantoor.

Juul Filliaertweg 41
8620 Nieuwpoort
Tel. 058 22 22 20
Fax 058 22 22 26
E-mail kant.reg.nieuwpoort [at] minfin.fed.be (kant.reg.nieuwpoort [at] minfin.fed.be )
Open iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur

De begunstigde bezorgt binnen 60 dagen na registratie het geregistreerde Koninklijk – of Ministerieel Besluit aan de Ambtenaar van de Burgerlijke stad van

 • De geboorteplaats van de begunstigde(n).
 • De verblijfplaats indien de begunstigde niet in België geboren is.
 • Het eerste district van Brussel indien de begunstigde niet in België geboren of er woonachtig is.

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het K.B. of M.B. over in het geboorteregister en doet een kantmelding op de akten van de burgerlijke stand van de begunstigde en de kinderen die geboren zijn na het verzoek.

De naamswijziging heeft juridische gevolgen op de dag van overschrijving van het K.B. of M.B. door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Wat meebrengen

 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingenen de staatlozen).
 • Een recent bewijs van verblijfplaats.
 • Een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst.
 • Een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd.
 • Een uittreksel uit het strafregister.

Bedrag

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Website

Naamsverandering