U bent hier

Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift (model 33) bevestigt dat je voldeed aan de militiewetten.

Sinds 1 januari 2006 is dit getuigschrift afgeschaft voor sollicitaties bij overheidsdiensten. Sommige andere openbare instanties zoals de dienst pensioenen, mutualiteit en zorgverzekeringkas kunnen nog steeds dit getuigschrift vragen.

Je kan voor dit getuigschrift terecht bij de FOD Defensie. Het militiegetuigschrift kan je online aanvragen via www.mil.be/nl/stamboekuittreksel/ .