U bent hier

Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift (model 33) bevestigt dat je voldeed aan de militiewetten.

Sinds 1 januari 2006 is dit getuigschrift afgeschaft voor sollicitaties bij overheidsdiensten. Sommige andere openbare instanties zoals de dienst pensioenen, mutualiteit en zorgverzekeringkas kunnen nog steeds dit getuigschrift vragen.

Je kan voor dit getuigschrift terecht bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Wanneer je niet langer in België woont, dan reikt de militiewoonplaats dit getuigschrift uit. De militiewoonplaats is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Militieboekje of uw recentste militiedocumenten.

Bedrag

Je kan dit document kosteloos bekomen op de dienst Burgerzaken.