U bent hier

Milieuvergunningen (Vlarem)

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen

  • Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar  …) veroorzaken.
  • Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.

Interessante websites omtrent Vlarem

Bekendmaking openbaar onderzoek of beslissing

  • Volgende milieuvergunningaanvraag ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Mil&DO:
    • van ... t.e.m. ... : 
  • Volgende beslissing over een aanvraag ligt ter inzage op de dienst Mil&DO: