Milieuraad

De Milieuraad is de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en klimaat en adviseert sinds 1992 het gemeentebestuur bij haar beleid. Dat kan zowel op eigen initiatief als op vraag van het bestuur.
Via dialoog streeft de Milieuraad naar een duurzame ontwikkeling van Koksijde. De raad stimuleert daarbij het maatschappelijk debat en fungeert als toetssteen voor het maatschappelijk draagvlak van het gemeentelijk milieubeleid.

Samenstelling

De Milieuraad bestaat uit lokale deskundigen en geïnteresseerde vertegenwoordigers van verenigingen, instanties of organisaties met werking op grondgebied van Koksijde en belangstelling in milieu en natuur (milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, beroepsorganisaties, wildbeheereenheid, andere gemeentelijke adviesraden).

Tijdens de legislatuur 2012-2018 (geldig tot vernieuwing) zijn Natuurpunt Westkust, Natuurwerkgroep De Kerkuil, de Strandwerkgroep, Zeevonk, Vogelbescherming Vlaanderen, Dierenasiel Ganzeweide, WBE Westhoek, Landelijke Gilde – Boerenbond, ABS, Unizo, het gemeentelijk onderwijs, de cultuurraad en de seniorenraad effectief vertegenwoordigd in de raad. Daarnaast zijn er vijf geïnteresseerde inwoners met bijzondere kennis en ervaring op vlak van milieu en natuur aangesteld.

De schepen van leefmilieu, de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, het Agentschap voor Natuur en Bos en een vertegenwoordiger voor elke politieke fractie binnen de gemeenteraad vervolledigen de raad maar zijn niet stemgerechtigd.

De raad wordt elke legislatuur opnieuw samen gesteld.