U bent hier

Milieupunten: stand van zaken en oplossing om je afval aan te bieden tijdens de werken

De werken om de Milieupunten aan te leggen, brengen weinig hinder met zich mee en worden gefaseerd uitgevoerd. Telkens wordt daarbij eerst het ondergronds deel aangelegd. Pas daarna volgt de opbouw. Na de werken wordt elke zone opnieuw afgewerkt. Die omgevingsaanleg gebeurt vanaf half januari tot en met april.

Opgelet: gebruik je de betaalzuil om restafval te kunnen deponeren, dan is het normaal dat je een aantal seconden moet wachten voor de verbinding wordt gelegd en je het vervolgscherm te zien krijgt. Heel af en toe duikt daarbij nog een probleem op tijdens deze opstartfase. Probeer het dan gewoon nog eens opnieuw. Vaak lukt het dan wel. En meld het ons. De leverancier neemt dit geval per geval op en zoekt naareen nauwkeurig afstelling.

Hieronder vind je alle info per Milieupunt en zie je welke containers je al kan gebruiken (aangeduid met 'v' in de tabel).

Locatie Milieupunt Pmd Papier-karton Gekleurd glas Wit glas Rest Waar kan je intussen heen met je afval?
A. Vanhouttelaan v v v v v  
Vandeveldelaan v v v v v  
Koninginnelaan (omgeving Koninklijke Baan) v v v v   De restafvalcontainer is nog niet beschikbaar. Het Milieupunt in de Vandeveldelaan is dichtbij gelegen en kan al worden gebruikt.
Koninginnelaan (omgeving Ster der Zee) v v v v v  
Viooltjesperk v v v v v  
Zeewierplein v v v v v  
Westendestraat v v v v v  
Zouavenplein v v v v v  
G. Scottlaan v v v v v  
Elisabethplein v v v v v  
Zandzeggelaan v v v v v  
Fabiolaplein v v v v v  
Europaplein v v v v v  
Zonneplein v v v v v  

Groenendijk

v v v v v  

Onderstaande oude semi-ondergrondse inzamelpunten voor restafval en glas zijn momenteel nog actief. Ze worden stapsgewijs afgebouwd maar op vandaag kun je er ook nog terecht. Voor het deponeren van huishoudelijk restafval gebruik je hier nog steeds de reglementaire zak:

  Wit en gekleurd glas Rest
Lucionplein v v
Koninginnelaan (rotonde David Tenierslaan)   v
Viooltjesperk   v
G. Scottlaan   v
Zandzeggelaan   v
Zonneplein   v
Duinparklaan   v
Zeedijk Groenendijk   v
Noordenwindhelling - Dewittelaan v v