U bent hier

Nieuwe Milieupunten maken sorteren makkelijker

milieupunt
Koksijde werkt momenteel volop om op meerdere locaties in de toeristische zone nieuwe Milieupunten te realiseren. Dat zijn plaatsen waar je kleine hoeveelheden pmd, papier & karton, glas en huishoudelijk restafval kan sorteren in ondergrondse containers. De eerste Milieupunten worden op het eind van de krokusvakantie in gebruik genomen. In de weken daarna werken we de sites verder af en volgen de andere punten. Je vindt hier een volledig overzicht met de containers die je op dit moment kan gebruiken.

In het kort - wat je zeker moet weten

 • Je hoeft geen reglementaire huisvuilzak meer te gebruiken om je huishoudelijk restafval aan te bieden via een Milieupunt. Verzamel je restafval in een zakje (tot 30 liter), betaal contactloos met je bankkaart aan de betaalzuil en deponeer je zakje in de container,
 • Pmd zamelen we zonder zak in. Je kunt je plastic verpakkingen, metaal en drankkartons los in de pmd-container gooien. Stuk voor stuk, zoals je gewoon bent met glas.

De voordelen

 • 7 op 7

  Je hoeft geen rekening meer te houden met de ophaaldagen maar kunt je materiaal brengen wanneer dat voor jou het best past. Je kunt er overdag altijd terecht.
 • Pmd, papier & karton en glas gratis

  Glas kon je al langer naar een inzamelpunt brengen. Nu krijg je ook de mogelijkheid om je pmd en papier & karton selectief aan te bieden. Gratis, want wie goed sorteert, moet worden beloond.
 • Vaarwel reglementaire huisvuilzak

  Je hoeft geen reglementaire huisvuilzak meer te gebruiken om je afval aan te bieden via een Milieupunt. Verzamel je restafval in een zakje (tot 30 liter), betaal contactloos met je bankkaart of -app en deponeer je zak in de container. Ook de pmd-zak wordt overbodig. Je deponeert pmd stuk per stuk in de container, net zoals je dat nu al doet met glazen flessen en bokalen.
 • Goedkoper

  We willen nog zo weinig mogelijk huisvuilzakken op straat zien. Wie huishoudelijk restafval aanbiedt via een Milieupunt zal daarom goedkoper af zijn dan wie nog huisvuilzakken gebruikt. Per inworp (tot 30 liter) betaal je 0,50 euro met je bankkaart of -app. Denk daarom twee keer na voor je nog een nieuwe rol huisvuilzakken koopt. Heb je nu nog een aantal reglementaire huisvuilzakken, gebruik ze dan in de bekende inzamelpunten. De meeste daarvan blijven open tot de nieuwe Milieupunten in werking zijn en worden daarna geleidelijk afgebouwd.
 • Zo gefikst

  De betalende fractie huishoudelijk restafval kan je gewoon ter plaatse met je bankkaart of -app afrekenen. Piep-piep… geregeld.
 • Win-win

  Milieupunten zijn dichtbij, makkelijk in gebruik en één van de goedkoopste manieren om je afval kwijt te raken. Gedaan met opengepikte zakken in de straat. Gedaan met zwerfvuil.

De locaties

De Milieupunten worden dichtbij de gebruikers ingepland. Slim ingepast en waar mogelijk ingekleed in het groen. Om geur- of geluidshinder te voorkomen bevinden alle containers zich volledig ondergronds. Je vindt hier een volledig overzicht met de containers die je op dit moment kan gebruiken.

De afvalsoorten

 • Huishoudelijk restafval

  Reglementaire huisvuilzakken zijn niet meer verplicht. Gebruik een eigen klein zakje (tot 30 liter), betaal contactloos met je kaart of met je bankapp en deponeer je restafval in de restafval-zuil.
 • Wit & gekleurd glas

  Deponeer je wit en gekleurd glas stuk voor stuk in de juiste container. Zoals je gewoon bent.
 • Pmd

  Je plastic verpakkingen, metaal en drankkartons mag je nu, zonder blauwe zak en dus gratis, in de pmd-container gooien. Stuk voor stuk, zoals je gewoon bent met glas. In het Milieupark en bij de klassieke ophalingen moet dat nog steeds mét blauwe zak.
 • Papier & karton

  Schuif je papier en karton stuk per stuk gratis door de gleuf.

Stappenplan: hoe werkt je Milieupunt?

 1. Ga met je afval naar het Milieupunt. Doe dit tussen 8 en 22 uur.
 2. Ben je met de wagen? Zet je motor uit tijdens je bezoek.
 3. Sorteer correct en gebruik de juiste container. Glas en pmd deponeer je stuk per stuk, papier en karton in dunne bundels via een gleuf.
 4. Restafval is betalend. Het gebruik van de reglementaire huisvuilzak is hier niet meer verplicht zoals bij het 'vroegere' semi-ondergrondse verzamelpunt (molok). 
  a. Ga naar de betaalautomaat en volg de stappen op het scherm.
  b. Betaal met je bankkaart of via je bankapp.
  c. Na betaling klikt het afvalluik van de restafvalcontainer open en kun je je afvalzakje kwijt.
  d. Sluit het luik.
 5. Check nog een laatste keer of je niets vergeten bent wanneer je vertrekt.

  Allemaal Mooimaker!

  We gaan écht voor een propere gemeente. Dat doen we graag samen met elk van jullie en met steun van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Laat je afval énkel achter in de daartoe bestemde container. Laat je afval nooit achter naast de containers: dat wordt beschouwd als sluikstorten (en wordt dus bestraft met een GAS-sanctie, tot 350 euro). Ga naar een ander Milieupunt (zie locaties en ons overzicht van de containers die momenteel al actief zijn), mocht er een defect zijn. Sorteer correct. Fris de spelregels nog eens op. Wie slim en juist sorteert, verkleint de afvalberg en … betaalt minder.

  We blijven ook aan huis ophalen

  Wees gerust. De Milieupunten vormen een extra inzamelwijze. We blijven afval ook aan huis ophalen. Bied je restafval dan bij voorkeur wel aan in de containers die je kan aanvragen via de IVVO.

  Waar kan ik intussen heen met mijn afval?

  De nieuwe Milieupunten zijn op dit moment nog niet allemaal in gebruik. Een aantal oude inzamelpunten voor restafval en glas zijn intussen verwijderd. We stellen voor elke locatie een oplossing voor. Je vindt via onderstaande link een overzicht.

  Overzicht stand van zaken werken en alternatief om afval aan te bieden