U bent hier

Maatschappelijk werker

Het Sociaal Huis zoekt een maatschappelijk werker (B1-B3) - vervangingscontract met optie vast.

Wie zijn wij als dienst?
De dienst Welzijn biedt een gepaste hulpverlening aan de hulpvragers en dit op diverse levensdomeinen.
Welzijn omvat een brede waaier aan dienstverlening op diverse levensdomeinen: algemene sociale dienst, arbeidstrajectbegeleiding, schuldhulpverlening, huisvesting, administratieve en psychologische ondersteuning.
De dienst Welzijn biedt hulp op maat en geeft hulpvragers kansen die bijdragen tot de volwaardige integratie en die de zelfredzaamheid van de hulpvragers verhogen. Hierbij gaan we uit van de sterktes en capaciteiten van de hulpvragers en houden we tegelijk rekening met de individuele verantwoordelijkheid van iedere hulpvrager.
Naast probleemoplossend werken, speelt preventie ook een grote rol in de dagelijkse werking.
De dienst Welzijn is het aanspreekpunt voor alle inwoners op het vlak van welzijn binnen de gemeente Koksijde.

Doel van de functie
Je onderzoekt op generalistische wijze de probleemsituatie van de hulpvrager en samen met de hulpvrager stippel je een passend hulpverleningstraject uit binnen de mogelijkheden van de dienst.
Op regelmatige basis evalueer je de hulpverlening en past die aan indien nodig.
Je versterkt de hulpvrager zodat hij na verloop van tijd opnieuw zelfstandig kan participeren in de maatschappij. Je signaleert trends naar het beleid zodat er passende initiatieven kunnen genomen worden.

Verantwoordelijkheden en taken

  • Je analyseert een aanvraag a.d.h.v. een sociaal onderzoek waarbij je rekening houdt met alle problemen op de diverse levensdomeinen.
  • Je maakt een sociaal verslag en advies op voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Na het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voer je de genomen beslissingen uit. Je houdt hierbij rekening met de geldende normen en waarden binnen het Sociaal Huis.
  • Je volgt de relevante wetgeving op en werkt mee aan vernieuwende projecten.
  • Je werkt nauw samen met de collega’s van het Sociaal Huis en andere hulpverleningsinstanties. Je houdt hierbij altijd rekening met het beroepsgeheim.
  • Je zorgt ervoor dat de hulpvragers alle mogelijke rechten kunnen uitputten en biedt hen de nodige ondersteuning.
  • Je geeft correct en tijdig alle nuttige informatie door aan andere collega’s i.v.m. de administratieve verwerking van het dossier.
  • Je springt bij andere taken, een ander team of een andere dienst, indien gevraagd en noodzakelijk, bij om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.