U bent hier

Legalisatie van documenten

Legalisatie is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document. Ingeval het een openbare akte betreft, de hoedanigheid van degenen die de akte hebben verleden of van wie de akte uitgaat. Bij legalisatie gaat men niet de inhoud na van een akte.

Je kan je handtekening op een document laten wettigen of legaliseren op de dienst Burgerzaken. Je hebt hiervoor je identiteitskaart en het document waarop de wettiging van toepassing is. Dit document mag niet blanco zijn of bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Je moet je handtekening persoonlijk voor het oog van de controlerende ambtenaar plaatsen. Op basis van de handtekening op je identiteitskaart zal de ambtenaar je handtekening op het document wettigen.

Het wettigen van een handtekening is kosteloos en gebeurt onmiddellijk aan de loketten van de dienst Burgerzaken.

Het wettigen van een handtekening op een document bestemd voor het buitenland moet gebeuren door de burgemeester of een gemachtigd schepen. Dit kan niet onmiddellijk en duurt enkele dagen.

Sommige buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België moet je vooraf laten legaliseren. Dit kan door “apostille”, dit is een vierkante stempel op de keerzijde van het document met de vermelding Verdrag van Den Haag 05/10/1961. Dit gebeurt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land zelf en vervangt de legalisatie door één vereenvoudigde actie. Het is aan te raden contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD buitenlandse zaken.

Belgische documenten bestemd voor gebruik in sommige landen buiten de Europese Unie moeten gelegaliseerd te worden op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te Brussel. Daartoe zijn de handtekeningen van de burgemeester en de schepenen gedeponeerd op deze dienst.

Website

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten