U bent hier

Leefloon

Wat?

Leefloon is een vervangingsinkomen voor mensen die geen inkomen hebben of een inkomen hebben lager dan het leefloonborema.

Voorwaarden

  • verblijven in Koksijde
  • je bent Belg/erkend politiek vluchteling of vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • meerderjarig zijn
  • je hebt te weinig bestaansmiddelen
  • je bent bereid te werken tenzij dit niet lukt om medische redenen
  • je hebt geen recht op andere vervangingsuitkeringen.

Procedure

Je kan iedere werkdag van 9 tot 12 u een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis.

Iedere aanvraag wordt individueel behandeld.

De maatschappelijk werker heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag te onderzoeken. Je krijgt een brief met de beslissing.